Mobilní sací bagr


USNADNÍME VÁM PRÁCI:

PŘI VYKLÍZENÍ SUTÍ VŠEHO DRUHUPŘI VÝSTAVBĚ NEBO PROHLUBOVÁNÍ SKLEPŮ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ
PŘI STAVBÁCH,REKONSTRUKCÍCH A ÚKLIDECH VE VNITROBLOCÍCHPŘI ZŘIZOVÁNÍ RÝH PRO SÍŤOVÁ VEDENÍ
PŘI BEZKOLIZNÍM ODKRÝVÁNÍ SÍŤOVÝCH VEDENÍPŘI ČIŠTĚNÍ MALÝCH VODNÍCH TOKŮ VE VOLNÝCH I ZATRUBNĚNÝCH ÚSECÍCH A POD MOSTY
PŘI ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ BĚŽNÝCH I HORSKÝCHPŘI REKONSTRUKCÍCH TRAMVAJOVÝCH A ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ
PŘI PRACÍCH V TUNELECHPŘI VYKLÍZENÍ FILTRAČNÍCH PÍSKŮ