Odsávání materiálů – sací bagr MTS

USNADNÍME VÁM PRÁCI:

PŘI VYKLÍZENÍ SUTÍ VŠEHO DRUHUPŘI VÝSTAVBĚ NEBO PROHLUBOVÁNÍ SKLEPŮ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ
PŘI STAVBÁCH,REKONSTRUKCÍCH A ÚKLIDECH VE VNITROBLOCÍCHPŘI ZŘIZOVÁNÍ RÝH PRO SÍŤOVÁ VEDENÍ
PŘI BEZKOLIZNÍM ODKRÝVÁNÍ SÍŤOVÝCH VEDENÍPŘI ČIŠTĚNÍ MALÝCH VODNÍCH TOKŮ VE VOLNÝCH I ZATRUBNĚNÝCH ÚSECÍCH A POD MOSTY
PŘI ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ BĚŽNÝCH I HORSKÝCHPŘI REKONSTRUKCÍCH TRAMVAJOVÝCH A ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ
PŘI PRACÍCH V TUNELECHPŘI VYKLÍZENÍ FILTRAČNÍCH PÍSKŮ

Kde mne použít

Mobilní sací bagr – MTS je ideální k nasazení tam, kde potřebujete odvést kvalitní a rychlou práci.

Příklady použítí ›

Ideální stavební pomocník

Saje vodu, kaly, bláto, prach, piliny, písek, zeminu, štěrk, kamení, beton, zdivo (až do průměru 20 cm a hmotnosti 20 kg/kus).

Technické údaje ›

Profesionalita

Pečlivě proškolená obsluha zvládne s bagrem práci téměř kdekoliv.

Galerie ›